- Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Choszcznie - https://choszczno.pl -

Nabór azbest 2022

Ostatni tydzień na złożenie wniosku do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2022. Termin składania deklaracji wydłużamy do 25 marca br.

W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 100-procentowego dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest, rozpoczynamy nabór zgłoszeń do gminnego programu “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno na rok 2022”.
Dofinansowaniu podlegają koszty demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, a ubiegać się o nie mogą: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i rodzinne ogródki działkowe, mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie gminy Choszczno.
Przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą) składają wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wnioski dla przedsiębiorców można też pobrać na stronie: www.wfos.szczecin.pl [1] w zakładce “Azbest”.

Zainteresowane osoby mogą złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Choszcznie (pok. nr 6), w terminie do 25 marca 2022. Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod numerami tel. 95 765 9339, 95 765 9339.

Do pobrania:

DEKLARACJA UC [2]ZESTNICTWA [2]

O [3]ŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ [3]