- Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Choszcznie - https://choszczno.pl -

Najpierw dach, potem okna, teraz sufit

CHOSZCZNO. Wczoraj przed południem oficjalnie ogłoszono, że świetlica w Korytowie ma nowy sufit. Jego remont sfinansowany został ze środków Lidera Pojezierza, a dokładniej z projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

W ciągu ostatnich kilku lat wyremontowane zostały świetlice wiejskie w Sulinie, Sławęcinie, Piaseczniku, Rzecku, Stradzewie, Kołkach, Zwierzynie, Wardyniu, Zamęcinie, Raduniu i częściowo także w Radaczewie. Ważne jest to, że do przebudowy każdej z nich, gmina dokładała własną kasę, ale inwestycyjną bazę, zawsze tworzyły dofinansowania uzyskane z różnych projektów.

W kolejce na całkowity remont od lat czekała też świetlica w Korytowie. Sołtys Piotr Sobierajski, swoją kadencję rozpoczął od zabiegania o środki na remont dachu i wymianę wewnętrznej instalacji oświetleniowej. To przedsięwzięcie w całości sfinansowała gmina ze środków Choszczeńskiego Zarząd Nieruchomości Komunalnych, a kosztowało 130 tys. złotych. Następnie, za 13 tys. zł, z tzw. funduszu sołeckiego, wymienione zostały wszystkie okna.

Remont sufitu w korytowskiej świetlicy
Sołtys Piotr Sobierajski, szefowa Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Anna Rolińska i wiceburmistrz Wojciech Sierakowski, oglądają wyremontowany sufit.

W tym roku, w ramach porozumienia partnerskiego, udało się podwiesić nowy sufit. Akurat to przedsięwzięcie kosztowało 18 tys. zł, które pozyskane zostały ze środków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, a dokładniej z projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Dodajmy, że tzw. operatorem lokalnym tych pieniędzy było Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000, które wspólnie z grupą inicjatywną oraz wolontariuszami (którym przewodził wspomniany już wyżej sołtys P. Sobierajski), zrealizowało ten projekt. Na opisywanym spotkaniu, w imieniu Lidera Pojezierza, podziękowania wspomnianym wyżej inicjatorom i wolontariuszom wręczyła Wioletta Kaszak, skarbnik Lidera Pojezierza. Organizatorzy tego spotkania, przygotowali też blok zabawowy dla dzieci.

Tadeusz Krawiec