dach z azbestem

CHOSZCZNO. Gmina ogłasza nabór zgłoszeń, do siódmego etapu programu usuwania wyrobów zawierających azbest.


      W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 100-procentowego dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest, rozpoczynamy nabór zgłoszeń  do gminnego programu ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno ? etap VII?.
     Dofinansowaniu podlegają koszty demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, a ubiegać się o nie mogą: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje,  kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i rodzinne ogródki działkowe, mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie gminy Choszczno.
       Przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą) składają wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wnioski dla przedsiębiorców można też pobrać na stronie: www:wfos.szczecin.pl w zakładce ?Azbest?, ale zgłoszenie do udziału w programie, należy osobiście zarejestrować w Urzędzie Miejskim w Choszcznie (pokoje nr 23 i 33), w terminie do 10 lipca 2019. Wszelkich informacji na temat tego programu udziela MAŁGORZATA BARTOSZEK (pokój nr 23, tel. 095 765 9307).

(tk)

Deklaracja do pobrania TUTAJ