INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CHOSZCZNO W ZAKRESIE ZWIERZĄT

Burmistrz Choszczna informuje że zgodnie z art. 5 ust. 4 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach usunięcie i utylizacja zwłok zwierzyny padłej na drogach publicznych innych niż gminne ciąży na zarządcach tych dróg, a w obrębie nieruchomości, obowiązek taki ciąży na właścicielu, posiadaczu lub zarządzającym.

  1. Zgłoszenia w sprawie martwych zwierząt należy składać odpowiednio:
  • z nieruchomości oraz dróg Gminy Choszczno do Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 95 765 9337, 665 991 049,
  • z pasa dróg wojewódzkich do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach ? tel. 602 400 499,
  • z pasa dróg powiatowych przyjmuje Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie ? tel. 95 765 7975, 606 430 023.
  1. Zwierzętom bezdomnym z terenu naszej gminy miejsce zapewnione jest w schronisku dla zwierząt w Choszcznie przy ul. Komunalnej 14.
  2. W przypadku stałego przebywania zwierząt łownych na terenie miasta zastosowanie ma zapis w art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, dający staroście możliwość podjęcia decyzji w tym zakresie.

Wszelkie interwencje w tym temacie można zgłaszać w dni robocze bezpośrednio do tut. urzędu pod nr tel. 95 765 9337, po godzinach urzędowania oraz w weekendy pod nr tel. 665 991 049, a także do Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie tel. 47 782 0511 lub 47 782 0512.