Stypendia i nagrody z dziedziny kultury przyznawane są za wysokie osiągnięcia kulturalne w danym roku kalendarzowym. Wnioski składać mogą osoby fizyczne i wszystkie podmioty prawne z terenu naszej gminy, a w uzasadnionych przypadkach również spoza niej. Stypendia (przyznawane za twórczość artystyczną) mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, natomiast nagrody (za opiekę twórczą) osoby lub podmioty prawne, które w danym roku kalendarzowym legitymowały się wysokimi osiągnięciami swoich podopiecznych i: …zyskały uznanie w środowisku, głównie jako źródło inspiracji działalności artystycznej”. Uchwała nie przewiduje limitu przyznawanych stypendiów, ale nagród burmistrz może już dać tylko trzy.
Oprócz stypendiów i nagród można otrzymać  wyróżnienie, czyli Choszczeński Mecenas Kultury adresowany jest do osób lub instytucji, które w danym roku kalendarzowym wsparły inicjatywy artystyczne. Tu statuetka jest tylko jedna.
Uchwała oraz formularz wniosku, który należy złożyć do końca lutego każdego roku znajduje się poniżej. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ikona pdf
WNIOSEK STYPENDIA/NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY
ikona pdf
UCHWAŁA stypendia i nagrody w dziedzinie kultury