Karty usług, wnioski i formularze do pobrania

 

 


 

Alkohol – zezwolenia


 

Bezpieczeństwo


 

Dowody osobiste


 

Działalność gospodarcza


 

Ewidencja ludności


 

Nieruchomości i Rolnictwo


 

Sprawy komunalne


 

Pas drogowy


 

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo


 

Podatki i opłaty lokalne

Deklaracje i informacje


 

Sprawy wojskowe


 

Transport

Transport drogowy osób

Transport drogowy taksówką


 

Wymeldowanie


 

Zameldowanie


 

Zbiórka publiczna