Od 24 marca choszczeński PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) działa już przy ul. Komunalnej (za oczyszczalnią ścieków).

Odpady do PSZOK będzie można dostarczać w następujących dniach tygodnia i godzinach, z wyłączeniem dni, które przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy.
Poniedziałek – punkt nieczynny
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwarte 9:00 – 16:00
Piątek 11:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 16:00

REGULAMIN