Minister Klimatu i Środowiska informuję, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Trwa kampania informacyjno-edukacyjna pn.„Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Zapraszamy do włączenia się w akcję.

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z.o.o. w partnerstwie z CNJA Witold Szaszkiewicz sp.j. zaprasza mieszkańców z terenu gminy Choszczno, w wieku 25 lat i więcej do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. „Nowe kwalifikacje – nowe szanse ”. Głównym jego celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim.

logo Stowarzyszenia "Lider Pojezierza"

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza mieszkańców z terenu gminy Choszczno na szkolenie w ramach naboru: ,,Rozwijanie działalności gospodarczej”.