Informacja, tel. 95 765 93 00


Geodeta – pok. nr 7
Maciej Kamiński, tel. 95 765 93 40


Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami – pok. nr 2, 3, 4
naczelnik – Anna Rolińska – pok. nr 2 A, tel. 95 765 93 90
pok. nr 2, tel. 95 765 93 41, 95 765 93 44
pok. nr 3, tel. 95 765 93 43
pok. nr 4, 95 765 93 91, 95 765 93 92


Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pok. nr 5, 6
naczelnik – Przemysław Grzeszata – pok. nr 6 A, tel. 95 765 93 39
pok. nr 5, tel. 95 765 93 94
pok. nr 6, tel. 95 765 93 36, 95 765 93 37, 95 765 93 38


Wydział Spraw Obywatelskich – pok. nr 1, 10, 11
naczelnik – Marta Raczek – pok. nr 10, tel. 95 765 93 47
pok. nr 1, tel. 95 765 93 51
pok. nr 11, tel. 95 765 93 48, 95 765 93 49


Sekretariat – pok. nr 12
Grażyna Gancarczyk, tel. 95 765 93 01


Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych – pok. nr 13
Marta Naskręt, tel. 95 765 93 33


Audytor wewnętrzny – pok. nr 13
Jan Koskowski, tel. 95 765 93 28 (środa)


Główny specjalista ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – pok. nr 14
Tadeusz Walczyński, tel. 95 765 93 32


Wydział Podatkowy – pok. nr 21 i 22
pok. nr 21, tel. 95 765 93 62,
pok. nr 22, tel. 95 765 93 64, 95 765 93 65


Wydział Budownictwa i Inwestycji – pok. nr 23
naczelnik – Krzysztof Polak – pok. nr 23 A, tel. 95 765 93 35
pok. nr 23, tel. 95 765 93 68, 95 765 93 69


Biuro Planowania Przestrzennego – pok. nr 24
kierownik – Katarzyna Samaruk, tel. 95 765 93 73
tel. 95 765 93 72


Wydział Budżetu – pok. nr 25 i 26
naczelnik – Iwona Bartosik – pok. nr 26 A, tel. 95 765 93 54
pok. nr 25, tel. 95 765 93 56, 95 765 93 59
pok. nr 26, tel. 95 765 93 57, 95 765 93 58


Główny specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej – pok. nr 26
Edyta Marciniak-Rokita, tel. 95 765 93 55


Skarbnik – pok. nr 27
Agata Bruzgo, tel. 95 765 93 05


Biuro Obsługi Szkół Samorządowych – pok. nr 30, 31, 35 i 37
dyrektora – Piotr Kamela – pok. nr 30, tel. 95 765 93 80
pok. nr 31, tel. 95 765 93 85, 765 93 87, 765 93 88
pok. nr 31 A, tel. 95 765 93 81
pok. nr 35, tel. 95 765 93 17, 95 765 93 82, 95 765 93 84
pok. nr 37, tel. 95 765 93 83


Biuro Promocji – pok. nr 32
kierownik – Katarzyna Kubacka – pok. nr 32 A, tel. 95 765 93 45
pok. nr 32, tel. 95 765 93 22


Biuro Funduszy Pomocowych – pok. nr 33
Anna Aleksiun, tel. 95 765 93 24


Wydział Organizacyjno – Prawny – pok. nr 34 i 36
naczelnik – Agnieszka Tomczyk – pok. nr 36 A, tel. 95 765 93 12,
pok. nr 34 – informatycy 95 765 93 31, 95 765 93 34, 95 765 93 52
pok. nr 36, tel. 95 765 93 11, 95 765 93 13, 95 765 93 30


Biuro Rady Miejskiej w Choszcznie
Anna Fic-Łasowska
tel. 95 765 27 31
ul. Wolności 13, 73-200 Choszczno


Urząd Stanu Cywilnego
kierownik – Mariusz Przytuła, tel. 95 765 93 99
zastępca kierownika – Sylwia Ostrowska-Dudczyk
tel. 95 765 23 52
ul. Bohaterów Warszawy 18, 73-200 Choszczno