Informacja, tel. 95 765 93 00


 

Wydział Nieruchomości i Rolnictwa – pok. nr 2 i 3
naczelnik – Maciej Kamiński – pok. nr 2 A, tel. 95 765 93 40
pok. nr 2, tel. 95 765 93 41, 95 765 93 44
pok. nr 3, tel. 95 765 93 43


 

Wydział Administracji Lokalami – pok. nr 4, 5 i 7
naczelnik – Anna Rolińska – pok. nr 7, tel. 95 765 93 90
pok. nr 4, 95 765 93 91, 95 765 93 92
pok. nr 5, 95 765 93 93


 

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pok. nr 6
naczelnik – Przemysław Grzeszata – pok. nr 6 A, tel. 95 765 93 39
pok. nr 6, tel. 95 765 93 36, 95 765 93 37, 95 765 93 38


 

Wydział Spraw Obywatelskich – pok. nr 1, 10, 11 i 13
naczelnik – Marta Raczek – pok. nr 10, tel. 95 765 93 47
pok. nr 1, tel. 95 765 93 51
pok. nr 11, tel. 95 765 93 48, 95 765 93 49


Sekretariat – pok. nr 12
Grażyna Gancarczyk, tel. 95 765 93 01


 

Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej – pok. nr 13
Oliwia Brzezińska – tel. 95 765 93 33


 

Audytor wewnętrzny – pok. nr 13
Jan Koskowski, tel. 95 765 93 28 (środa)


 

Główny specjalista ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – pok. nr 14
Tadeusz Walczyński, tel. 95 765 93 32


 

Wydział Podatkowy – pok. nr 21 i 22
naczelnik – Krzysztof Olszewski – pok. nr 21 A, tel. 95 765 93 61
pok. nr 21, tel. 95 765 93 62,
pok. nr 22, tel. 95 765 93 64, 95 765 93 65


 

Wydział Budownictwa i Inwestycji – pok. 23
naczelnik – Krzysztof Polak – nr pok. 23 A, tel. 95 765 93 35
tel. 95 765 93 68, 95 765 93 69


 

Biuro Planowania Przestrzennego – pok. 24
kierownik – Katarzyna Samaruk – tel. 95 765 93 73
tel. 95 765 93 72


 

Wydział Budżetu – pok. 25 i 26
naczelnik – Iwona Bartosik – pok. nr 26 A, tel. 95 765 93 54
pok.25, tel. 95 765 93 56, 95 765 93 59
pok. nr 26, tel. 95 765 93 57, 95 765 93 58


 

Główny specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej – pok. nr 26
Edyta Marciniak-Rokita, tel. 95 765 93 55


 

Skarbnik – pok. nr 27
Agata Bruzgo, tel. 95 765 93 05


 

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych – pok. nr 30, 31, 35 i 37
dyrektora – Piotr Kamela, pok. nr 30, tel. 95 765 9380
pok. nr 31, tel. 95 765 93 85, 765 93 87, 765 93 88
pok. nr 31 A, tel. 95 765 93 81
pok. nr 35, tel. 95 765 93 82, 95 765 93 84
pok. nr 37, tel. 95 765 93 83


 

Biuro Promocji – pok. nr 32
kierownik – Katarzyna Kubacka – pok. 32 A, tel. 95 765 93 45
pok. nr 32, tel. 95 765 93 22


 

Główny specjalista ds. sportu i rekreacji – pok. nr 32
Zdzisław Kliński – tel. 95 765 93 26


 

Biuro Funduszy Pomocowych – pok. nr 33
Anna Aleksiun – 95 765 93 24


 

Wydział Organizacyjno – Prawny – pok. nr 36 i 34
naczelnik – Agnieszka Tomczyk – pok. nr 36 A, tel. 95 765 93 12,
pok. nr 36, tel. 95 765 93 11, 95 765 93 13, 95 765 93 30
pok. nr 34 – informatycy 95 765 93 31, 95 765 93 34, 95 765 93 52


 

Biuro Rady Miejskiej w Choszcznie
Anna Fic-Łasowska
tel. 95 765 27 31
ul. Wolności 13, 73-200 Choszczno


 

Urząd Stanu Cywilnego
kierownik – Mariusz Przytuła
zastępca kierownika – Sylwia Ostrowska-Dudczyk
tel. 95 765 23 52
ul. Bohaterów Warszawy 18, 73-200 Choszczno