• okres realizacji: 2024

ZAKUP MIKROBUSU Z PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI


 • okres realizacji: 2023

“EKOPRACOWNIA”


 

 • okres realizacji: 2022

Budowa Regionalnego Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszcznie


 

 • okres realizacji: 2022 / PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

ZAKUP MIKROBUSÓW Z PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III


 

 • okres realizacji: 2022 / PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

“Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Choszczno – edycja 2022


 

 • okres realizacji: 2021 / PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

“Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Choszczno – edycja 2021


 

 • okres realizacji: 2021 / PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+


 

 • okres realizacji: 2020 / PROJEKT ZAKOŃCZONY

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Choszczno


 

 • okres realizacji: 2020 / PROJEKT ZAKOŃCZONY

“Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych


 

 • okres realizacji: 2020 / PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kasa na wymianę drzwi w remizie w Raduniu


 

 • okres realizacji:  2020 / PROJEKT ZAKOŃCZONY

“Zwiększenie walorów użytkowych terenów turystyczno – rekreacyjnych gminy Choszczno poprzez innowacyjne zagospodarowanie plaży miejskiej w Choszcznie”


 

 • okres realizacji:  2019 / PROJEKT ZREALIZOWANY

Utworzenie Klubu Senior +


 

 • okres realizacji:  2018 / PROJEKT ZREALIZOWANY

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym w Choszcznie.


 

 • okres realizacji: 2018 / PROJEKT ZREALIZOWANY

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej


 

 • okres realizacji: 2018 / PROJEKT ZREALIZOWANY

“Piękny Zwierzyn – Aktywny Zwierzyn” – stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców Sołectwa Zwierzyn w Gminie Choszczno     


 

 • okres realizacji: 2018 / PROJEKT ZREALIZOWANY

“W zdrowym ciele zdrowy duch” – nowa siłownia zewnętrzna w miejscowości Raduń w Gminie Choszczno