Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Choszczno w roku 2023

TERMINY WYWOZU ODPADÓW ZIELONYCH (po cięciu drzew i krzewów, liście, trawy)
GMINA CHOSZCZNO

TERMINY WYWOZU ODPADÓW ZIELONYCH (po cięciu drzew i krzewów, liście, trawy)
MIASTO CHOSZCZNO

  Bonin, Gleźno, Koplin, Nowe Żeńsko, Pakość, Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Stary Klukom, Stawin, Stradzewo, Sulino, , Zamęcin, Zwierzyń

Pobierz harmonogram:  ODBIÓR ODPADÓW GMINA CHOSZCZNO I

Chełpa, Kołki, Korytowo, Krzowiec, Raduń, Rzecko, Rzeczki, Smoleń,Suliszewo, Sułowo, Witoszyn, Wardyń, Oraczewice

Pobierz harmonogram:  ODBIÓR ODPADÓW GMINA CHOSZCZNO II

Wysokie, Rudniki, Roztocze, Radlice, Płoki, Gostyczyń, Baczyn, Brzostno, Sulechówek, Łaszewo, Golcza, Korytowo – młyn i dalej kolonia Choszczno-oś. Północne 31,35, Sulino – boki, Koplin przy ul. Wysokiej

Pobierz harmonogram:  ODBIÓR ODPADÓW GMINA CHOSZCZNO III

Harmonogram dla małych wspólnot oraz zabudowy jednorodzinnej Choszczno:

Pobierz harmonogram: ODBIÓR ODPADÓW MIASTO CHOSZCZNO I

Harmonogram dla dużych wspólnot Choszczno:

Pobierz harmonogram:  ODBIÓR ODPADÓW MIASTO CHOSZCZNO II

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych MIASTO CHOSZCZNO

Pobierz harmonogram: GABARYTY TEREN MIASTA

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych GMINA CHOSZCZNO

Pobierz harmonogram: GABARYTY – TEREN GMINY 

plakat odpady wielkogabartyowe

 

 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy składać w przypadku:

Pierwsza deklaracja – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Choszczna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiana deklaracji – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć zmieniającą deklarację do Burmistrza Choszczna w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących). 

POBIERZ DEKLARACJE