Harmonogram odbioru odpadów w gminie Choszczno w roku 2024

ODPADY KOMUNALNE

  • Bonin, Gleźno, Koplin, Nowe Żeńsko, Pakość, Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Stary Klukom, Stawin, Stradzewo, Sulino , Zamęcin, Zwierzyń

Pobierz harmonogram:  ODBIÓR ODPADÓW GMINA CHOSZCZNO I


  • Chełpa, Kołki, Korytowo, Krzowiec, Raduń, Rzecko, Rzeczki, Smoleń, Suliszewo, Sułowo, Witoszyn, Wardyń, Oraczewice

Pobierz harmonogram:  ODBIÓR ODPADÓW GMINA CHOSZCZNO I


  • Wysokie, Rudniki, Roztocze, Radlice, Płoki, Gostyczyń, Baczyn, Brzostno, Sulechówek, Łaszewo, Golcza, Korytowo młyn i dalej kolonia Choszczno-oś. Północne 31,35, Sulino (boki)

Pobierz harmonogram:  ODBIÓR ODPADÓW GMINA CHOSZCZNO III


  • MIASTO CHOSZCZNO – nieruchomości zamieszkałe (zabudowa jednorodzinna, bliźniacza, zagrodowa i wielorodzinna poniżej 30 mieszkańców)

Pobierz harmonogram: MIASTO CHOSZCZNO – poniżej 30 mieszkańców


  • MIASTO CHOSZCZNO- nieruchomości zamieszkałe (wielorodzinne powyżej 30 mieszkańców – duże wspólnoty)

Pobierz harmonogram:  MIASTO CHOSZCZNO – powyżej 30 mieszkańców


ODPADY WIELKOGABARYTOWE

  • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych MIASTO CHOSZCZNO – nieruchomości zamieszkałe

ULICE: Gorzowska, Fabryczna, Wysoka, Sienkiewicza, Żeromskiego, Stawina, Kraszewskiego, Słowackiego, Nadbrzeżna, Żeglarska, Kolejowa, Kochanowskiego, I Maja, 2 Maja, 3 Maja, Majowa, Gałczyńskiego, Szymborskiej, Wolności (od wiaduktu do świateł), Konopnickiej, Kopernika, Zielna, Słoneczna, Kanałowa, Roosvelta, Boh. Warszawy, Piastowska, Niedziałkowskiego, Chrobrego, Obrońców Westerplatte, Kościuszki, Sucharskiego, Wybickiego, Skłodowskiej, Wyzwolenia, Mickiewicza, Chopina, Dąbrowskiej

21.03.2024 r. (czwartek) 4.07.2024 r. (czwartek) 10.10.2024 r. (czwartek)

ULICE: Wolności (od świateł do ul. Stargardzkiej), Rybacka, Rycerska, Lipcowa, Rynek, Mur Południowy, Jagiełły, Malczewskiego, Matejki, Matejkowy Zakątek, Fredry, Ogrodowa, Kossaka, Miodowa, Bocianowa, Handlowa, Grunwaldzka, Komunalna, Kożedo, Drawieńska, Malinowa, Poziomkowa, Stargardzka, Czarneckiego, Sobieskiego, Wojska Polskiego, Polna, Reymonta, Artylerzystów, Furstenwalde, Oś. Północne, Piaskowa, Słonecznikowa, łąkowa, Staszica, Jodłowa, Jaśminowa, Klonowa, Brzozowa, Jarzębinowa, Pogodna, Sportowa, Bukowa, Akacjowa, Magnoliowa, Leszczynowa, Kalinowa, Tuwima, Norwida, Długosza, Energetyków, Prusa, Reja, Modrzewskiego, Brzechwy, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego

22.03.2024 r. (piątek) 5.07.2024 r. (piątek)  11.10.2024 r. (piątek)

Pobierz harmonogram: ODPADY WIELKOGABARYTOWE – MIASTO


  • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych GMINA CHOSZCZNO – nieruchomości zamieszkałe

Bonin, Gleźno, Gostyczyn, Kolonia Wysokie, Koplin, Nowe Żeńsko, Pakość, Piasecznik, Płoki, Radaczewo, Radlice, Roztocze, Rudniki, Sławęcin, Stary Klukom, Stawin, Stradzewo, Sulino, Sułowo, Sulechówek, Witoszyn, Zamęcin, Zwierzyn

28.03.2024 r. (czwartek) 25.07.2024 r. (czwartek) 24.10.2024 r. (czwartek)

Baczyn, Brzostno, Chełpa, Golcza, Kołki, Korytowo, Krzowiec, Łaszewo, Oraczewice, Raduń, Rzecko, Rzeczki, Smoleń, Suliszewo, Wardyń

29.03.2024 r. (piątek) 26.07.2024 r. (piątek) 25.10.2024 r. (piątek)

Pobierz harmonogram: ODPADY WIELKOGABARYTOWE – GMINA (wioski)


TERMINY WYWOZÓW ODPADÓW ZIELONYCH (po cięciu drzew, krzewów, liście, trawy)

Pobierz harmonogram:  ODPADY ZIELONE – GMINA (wioski)

Pobierz harmonogram:  ODPADY ZIELONE – MIASTO CHOSZCZNO (ulice)

 


 

 

 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy składać w przypadku:

Pierwsza deklaracja – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Choszczna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiana deklaracji – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć zmieniającą deklarację do Burmistrza Choszczna w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących). 

POBIERZ DEKLARACJE