Herb Choszczna przedstawia w srebrnym polu czerwonego orła o skrzydłach symetrycznie rozłożonych, głową zwróconą w prawo, ze złotym dziobem i szponami, w których trzyma zielone, dębowe gałązki z trzema liśćmi i dwoma złotymi żołędziami na każdej z nich. W symbolice herbu orzeł czerwony w srebrnym polu jest dawnym herbem margrabiów brandenburskich. Gałęzie dębowe są symbolem lasu rozciągającego się na zachód od miasta, od którego także nawiązuje niemiecka nazwa ?Arnswalde?, czyli ?orli las?. W heraldyce kolor srebrny odnosi się do takich cech jak szczerość, mądrość, pokój, zwycięstwo i czystość. Czerwień oznacza wspaniałomyślność, władzę i odwagę. Kolor zielony przedstawia wolność, miłość, piękno, przyjaźń, nadzieję i łagodność. Orzeł to uosobienie wspaniałomyślności, łaskawości, odrodzenia, chwały i wiary. Gałązki dębowe z liśćmi są atrybutem wolności, siły, potęgi i odwagi. Żołędzie to emblematy życia, siły i zdrowia.


 

Flaga Choszczna – prostokątny płat tkaniny w kolorach od góry: biały, czerwony, zielony ułożonych równolegle, jednakowej szerokości. Zawieszona pionowo ma pasy w kolejności od lewej strony: biały, czerwony, zielony  Na fladze może być umieszczony herb Choszczna


 

Hejnał Choszczna – zapis nutowy


 

wniosek stypendium sportowe
Uchwała dot. zasad używania herbu, flagi, hejnału Choszczna