• okres realizacji: 2022 / PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

“Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR


 

okres realizacji: 2022 r. / PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

Cyfrowa gmina


 

 • okres realizacji: 2021 r. / PROJEKT ZREALIZOWANY

“Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków”


 

 • okres realizacji: 2021 r. / PROJEKT ZREALIZOWANY

“Na sportowo aktywnie i zdrowo integrujemy się w miejscowości Suliszewo poprzez utworzenie mini boiska piłkarskiego w Suliszewie”


 

 • okres realizacji: 2021 r. / PROJEKT ZREALIZOWANY

“Przestrzeń Gminna – lokalna wartość”


 

 • okres realizacji: 12.2020r/ PROJEKT ZREALIZOWANY

“Moja wieś – bezpieczna wieś” – wymiana bramy garażowej OSP Raduń


 

 • okres realizacji: 05.2020 r. / PROJEKT ZREALIZOWANY

“Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ)

 • okres realizacji: 15.05.2019-30.06.2020 r / PROJEKT ZREALIZOWANY

“Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ)

 • okres realizacji: 10.03.2020 / PROJEKT ZREALIZOWANY

“BUDOWA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ “SZANSA” W MIEJSCOWOŚCI CHOSZCZNO


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ)

 • okres realizacji: 30.07.2015 r. ? 31.12.2019 r. / okres realizacji: 10.03.2020 / PROJEKT ZREALIZOWANY ZREALIZOWANY

Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł Energii. – SP 1 w Choszcznie i SP w Sławęcinie.


 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

 • okres realizacji: 02.11.2016r. ? 30.09.2017 r. / okres realizacji: 10.03.2020 / PROJEKT ZREALIZOWANY

“Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno” nr umowy WZS-POPT/15/2016 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ)

 • okres realizacji: PROJEKT ZREALIZOWANY

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego?


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • okres realizacji: 2018 / PROJEKT ZREALIZOWANY

“Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej”.  


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 • okres realizacji: 2017-2019 / PROJEKT ZREALIZOWANY

Przebudowa targowiska stałego “Mój Rynek” w Choszcznie  z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów?


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • okres realizacji: 2018 / PROJEKT ZREALIZOWANY

“Kreatywni”- budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej , niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • okres realizacji: 2016-2018 / PROJEKT ZREALIZOWANY

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stradzewo, Suliszewo, Wardyń, Rzecko