Szkolenie z działalności gospodarczej 2022

Stowarzyszanie Lider Pojezierza zachęca mieszkańców gminy Choszczno do wypełnienia ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w społeczności i na terenie naszej gminy, która jest objęta obszarem działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

..Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na obszarze Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” jest dla nas bardzo cenna. Jako mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie, które pozwolą zdiagnozować kluczowe potrzeby wsparcia w nowym okresie programowania na lata 2023-2027…

Dla Państwa wygody i komfortu, ankietę przygotowaliśmy w taki sposób, byście mogli ją wypełnić na komputerze i przesłać na adres mailowy:promocja@liderpojezierza.pl

Kliknij w baner, aby przejść do strony z ankietą