Stowarzyszenie “Lider Pojezierza” zaprasza mieszkańców z terenu gminy Choszczno do wypełnia ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w naszej społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” na terenie gminy.

Dla Państwa wygody i komfortu, ankietę przygotowaliśmy w taki sposób, byście mogli ją wypełnić online- link do ankiety: http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=138ade0dc051a895b07826c11ebda9a2

Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca bieżącej realizacji LSR jest dla nas bardzo cenna. Jako lokalni mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie, z czego chcemy skorzystać. Zgłoszone wnioski czy uwagi pozwolą nam na zaplanowanie działań w takim zakresie, aby jak najpełniej realizowały potrzeby mieszkańców oraz pozwoliły z powodzeniem wdrażać LSR.

Dziękujemy za poświęcony czas
za udział w ankiecie.
Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza”