Komunikat: Bonifikaty dla wspólnot mieszkaniowych -90% ceny za grunty sąsiadujące

Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych od dłuższego czasu borykali się z trudnościami związanymi z wysokimi cenami gruntów przyległych do budynków mieszkalnych. Uniemożliwiało to w pełni racjonalne zagospodarowanie tych terenów na potrzeby lokatorów.

W związku z licznymi postulatami mieszkańców, burmistrz Choszczna Robert Adamczyk przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały dot. obniżenia ceny gruntów sąsiadujących aż o 90% i 14 września 2023 Radni uchwałę podjęli.

Dzięki temu mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych po spełnieniu wymogów zawartych w karcie informacyjnej, mogą starać się o wykupienie gruntów sąsiednich na warunkach finansowo atrakcyjniejszych niż do tej pory. Właściciele lokali mogą nabyć nieruchomość przyległą za 10% jej wartości, określonej zgodnie z przepisami ustawy przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zakup nieruchomości, gruntów przyległych pozwoli na rozwiązanie problemów takich jak: ocieplenie ścian budynku znajdującego się poza granicami działki, utworzenia odpowiedniego miejsca na składowanie odpadów komunalnych, budowy lub remontu dojazdu i dojścia do budynku, itp.

Wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane w/w nabyciem praw do nieruchomości gruntowej sąsiadującej, zapraszamy do zapoznania się z kartą informacyjną dostępną na stronie: www.bip.choszczno.pl , a następnie do wypełnienia wniosku.

Więcej informacji pod nr telefonu 95  765  93  90 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim – Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami pokoje nr 2 oraz 3.

(no)