Gmina Choszczno informuje, że realizuje zadanie pn. Budowa Regionalnego Centrum
Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszcznie. Zadanie realizowane jest dzięki wsparciu
finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.


Nazwa projektu: Budowa Regionalnego Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszcznie.


Cel projektu: Głównym celem projektu pn. „Regionalne Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszcznie” jest powstanie kompleksu szkoleniowego, który będzie miał w swojej ofercie możliwość organizacji zajęć podnoszących sprawność fizyczną strażaków ochotników, ale także zajęć edukacyjno-dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz szkoleń technicznych. Poza budową torów szkoleniowych OSP i MDP oraz strażackiej ścianki treningowej planuje się budowę studni 5 m do ratownictwa wysokościowego. Na terenie RCS OSP znajdować się będzie plac manewrowy do ćwiczeń
specjalnym sprzętem takim jak drzwi treningowe, a także wiatę do przeprowadzania ćwiczeń, szkoleń i innych działań służących podnoszenie kwalifikacji strażaków. W kompleksie szkoleniowym będą zamontowane hydranty z bieżącą wodą, urządzenia siłowni zewnętrznej tzw. tor do streetworkout oraz zostaną usytuowane kontenery (5 szt.), w których będą przeprowadzane szkolenia np. z użyciem zadymarki.


Kwota dofinansowania: 1.500.000,00 zł

 

logo wzp