kolarze

CHOSZCZNO. Ponad sześć milionów złotych kosztować będzie budowa ścieżki rowerowej z Choszczna do Pełczyc. W miniony piątek, oficjalnie przekazany został wykonawcom plac budowy, czyli nasyp po rozebranej już linii kolejowej. Ścieżka ma być oddana do użytku w przyszłym roku i wkomponowana zostanie w ponad 420-kilometrowy szlak Pojezierzy Zachodnich, który prowadził będzie od Odry, aż do Białego Boru.

    Dwa tygodnie temu, nasi radni podjęli uchwałę, w sprawie dofinansowania kwotą niespełna 280 tys. złotych, budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Konkretnie chodzi o 20-kilometrowy odcinek z Pełczyc do Choszczna, a dokładniej o nasyp po rozebranym już torowisku.

     Cała inwestycja ma kosztować prawie 6,3 mln złotych i większości sfinansowana zostanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. – W naszym przypadku, prawie cały odcinek ścieżki przebiegał będzie po nasypie nieczynnej już linii kolejowej. Oprócz tego, że położone będą dwie warstwy asfaltu o szerokości 2,5 metra, to również rozebrane zostaną pozostałości po starym torowisku. W zależności od potrzeb, powstaną też wykopy, nasypy i zjazdy. Przebudowane i oczyszczone zostaną również istniejące już przepusty – tłumaczy wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK. Dodaje, że inwestycję tę należy uważać za rozpoczętą, ponieważ w miniony piątek, oficjalnie przekazano wykonawcom plac budowy. – Jeśli nie będzie żadnych przeszkód, to już w przyszłym roku będziemy mogli pojechać tą ścieżką aż do Barlinka – podsumował.
stary most kolejowy       Dlaczego akurat do Barlinka? Ponieważ pełczycko-choszczeński odcinek, wkomponowany został w ponad 420-kilometrowy szlak Pojezierzy Zachodnich, który finalnie prowadził będzie, od leżących nad Odrą Siekierek, aż do odległego od nas o 150 km Białego Boru. Głównym źródłem finansowania inwestycji jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, który przeznacza na ten cel 85 procent kosztów, a brakujące 15, dokładają Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz gminy, przez które przebiegają trasy. W imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego nadzór na całości,  pełni Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tu warto podkreślić, że w ubiegłym roku, w naszym województwie oddano do użytku 110 km tras rowerowych, w tym przybędzie ich trzy razy tyle, a docelowo ma ich być około 1120.

Tadeusz Krawiec

W naszym fotoreportażu aktualny stan przewidywanej ścieżki