CHOSZCZNO. W sobotę i niedzielę w hali Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie rozegrane zostały Otwarte Mistrzostwa Choszczna w Badmintonie. Imponująca frekwencja (236 zawodników z 27 miejscowości z całej Polski) sprawiła, że w pierwszym dniu, czyli w grach seniorów, ostatnie finały rozstrzygano tuż przed północą.

złote gody 2023

W minioną sobotę w Choszczeńskim Domu Kultury trzynaście par z gminy Choszczno otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenia odebrali małżonkowie, którzy przeżyli wspólnie pięćdziesiąt lat.

Niestety zimowe ferie dobiegają już końca i choć tym razem klimatów zimowych zupełnie zabrakło, to jednak innych atrakcji było pod dostatkiem.

CHOSZCZNO. Nadchodzi czas corocznego rozliczenia podatku. Jeśli w swoim zeznaniu PIT zaznaczysz, że mieszkasz w Choszcznie, to 38 procent z tego rozliczenia wróci do gminy i zostanie przeznaczone na nasze inwestycje. Choćby na rozwój szkół i przedszkoli, wsparcie pomocy społecznej, kultury i sportu czy też na rozbudowę dróg.

Burmistrz Choszczna  Zarządzeniem nr 1985/23 z dnia 20 lutego 2023 r. przyznał dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.