Na zdjęciu są przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych

CHOSZCZNO. Dzisiaj przed południem, na spotkaniu, które odbyło się przy nowym targowisku, podsumowana została najdroższa inwestycja drogowa w powojennym mieście. ? Przebudowa ulic Władysława Jagiełły  i Drawieńskiej kosztowała 35 milionów złotych i  nie byłaby zrealizowana, gdyby nie dobra współpraca sejmiku i gminy Choszczno ? powiedział OLGIERD GEBLEWICZ, marszałek województwa zachodniopomorskiego.  

Przed opisywanym podsumowaniem, burmistrz ROBERT ADAMCZYK oprowadzając gości wzdłuż ul. Władysława Jagiełły, nie omieszkał przypomnieć, że inwestycja ta jest efektem ponad 10-letnich zabiegań o to, aby w końcu zatwierdzono ją w budżecie województwa zachodniopomorskiego.
przebudowa ulicy Władysława Jagiełły      – Choć na jej zakończenie najbardziej czekali mieszkańcy Choszczna, to jednak także i nam bardzo zależało na tym, aby jak najszybciej oddać ją do użytku. Nie było to zadanie łatwe, ponieważ wymagało ingerencji w całą infrastrukturę miejską, łącznie z wodociągami, kanalizacji, elektryką i oświetleniem.  Nie było też tanie, bo sumując wszystkie składniki uzbierało się ponad 35 milionów złotych ? wyliczał marszałek OLGIERD GEBLEWICZ. I tu ponownie zaznaczył, że bez działań burmistrza Adamczyka, a także wyjątkowo dobrej współpracy sejmiku i gminy Choszczno, to przedsięwzięcie nadal byłoby tylko w planach. ? Za nami widzimy nowe targowisko miejskie, trwający remont kościoła, działający od ponad roku Zakład Aktywności Zawodowej, czy generalne przebudowy stacji i dworca kolejowego, to również bardzo wymierne efekty tego współdziałania ? wyliczał marszałek.
      W lipcu 2017 roku, porozumienie dotyczące przebudowy opisywanych ulic, podpisywał również wicemarszałek TOMASZ SOBIERAJ. Wówczas informował, że inwestycja ta, największe dofinansowanie otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 ? 2020, ale zaznaczał też, że bez gminnego wsparcia, a przede wszystkim przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonania dokumentacji, czy wykupu dwóch nieruchomości, przedsięwzięcie to, nadal znajdowałoby się w poczekalni wojewódzkich inwestycji. Dzisiaj, najpierw podziękował mieszkańcom za przebudowa ulicy Władysława Jagiełłycierpliwość, a następnie dodał, że przebiegająca przez Choszczno droga wojewódzka nr 151 należy obecnie do wojewódzkich priorytetów. Wspomniał też o systematycznej rozbudowie tras rowerowych, w tym odcinka z Pełczyc do Choszczna i dalej do Pakości.
      Swoimi spostrzeżeniami z okresu przebudowy ulic podzielili się również senator JANUSZ GROMEK, a także dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie MICHAŁ ŻUBER. Przypomnijmy, że zakres robót obejmował m.in. modernizację nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżek rowerowych, budowę zatok postojowych i autobusowych oraz elementów spowalniających ruch (wysepki i azyle dla pieszych), a także przebudowę istniejących zjazdów. Do tego doszły wspomniane już przebudowy i modernizacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, jak również oświetlenia.

Tadeusz Krawiec