CHOSZCZNO. Gmina opracowuje Strategię Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach, które pozwolą na poznanie problemów i potrzeb mieszkańców, które w najbliższej perspektywie czasowej będzie można rozwiązać.

         Na naszej stronie umieszczony jest link do ankiety, którą może wypełnić każdy z nas. W drugim etapie organizowane będą otwarte spotkania konsultacyjne, o których również będziemy informować.

         W ankiecie padają pytania m.in. o zadowolenie z zamieszkania na obszarze gminy, wskazanie problemów społecznych, przedsięwzięć i obszarów, w którym powinny koncentrować się działania realizowane w przyszłości. Możemy też ocenić stopień realizacji poprzedniej strategii, a także wskazać cele, które powinny być uwzględnione w nowej.

(tk)