Wnioskodawca: Gmina Choszczno

Projekt: Cyfrowa Gmina

Umowa o powierzenie grantu nr 3376/1/2021

Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji Gminy Choszczno poprzez ujednolicenie posiadanego sprzętu komputerowego połączonego z wymianą najstarszych komputerów na komputery z nowszym systemem operacyjnym oraz zapewnienie warunków do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie poprzez zakup skanerów, podpisów kwalifikowalnych, oprogramowania biurowego oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa cyber informatycznego poprzez przeprowadzenie audytu ceberbezpieczeństwa.

Kwota dofinansowania: 645 870,00 zł

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

logotypy cyfrowa gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19