Cropped photo of pretty brunette woman typing email on laptop computer while sitting at home, selective focus on hand

CHOSZCZNO. 108 osób z  naszej gminy będzie mogło skorzystać z bezpłatnego kursu komputerowego, którego celem jest podniesienie kompetencji i nabycie kwalifikacji cyfrowych potrzebnych do pracy. MGOPS już przyjmuje zapisy.

            W projekcie, który gmina Choszczno realizuje razem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choszcznie, mogą wziąć udział osoby, które z własnej inicjatywy chcą podwyższyć lub uzupełnić kwalifikacje i umiejętności z zakresy technologii informacyjno-komunikacyjnych, mają ukończone 25 lat i powyżej 50. roku życia oraz mieszkają, pracują lub uczą się na terenie naszej gminy.

           – W tej chwili prowadzimy rekrutację. 100-godzinne szkolenie obejmować będzie m.in.: wyszukiwanie i przeglądanie informacji, korzystanie z komunikatorów i e-usług, naukę obsługi pakietu MS Office, również bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci, a także korzystanie z narzędzi do rozwiązywania problemów technicznych – tłumaczy Magdalena Połomska-Gromadzka. Podkreśla, że szkolenie jest darmowe, a na dodatek w trakcie jego trwania, będziemy mieli nieograniczony dostęp do sprzętu, darmowe materiały dydaktyczne i posiłek w dniu szkolenia. – Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje (obszar ECDL Profil DIGCOMP 16 – red.) – kierowniczka MGOPS zachęca do zapisywania się.

        Do przyjmowania zgłoszeń (tel. 95 765 7972  – wew. 22)  wyznaczone zostały panie z MGOPS-u i to one udzielą wszelkich informacji na ten temat. Wiemy, że szkolenia prowadzone będą również w wiejskich świetlicach środowiskowych, a konkretnie, gdzie, co i jak, ustalone zostanie po podziałach na grupy szkoleniowe.

Dodajmy, że przedsięwzięcie to kosztować będzie ponad 410 tys. złotych i sfinansowane zostanie z Funduszy Europejskich “Wsparcie kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno”.

Tadeusz Krawiec