W ramach  Programu Wieloletniego ?Senior+? na lata 2021-2025, edycja 2021
dla modułu 2  otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na realizację zadania

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania Klubu ?Senior+w roku 2021

Kwota dofinansowania: 16 536,20

Dotacja ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego