CHOSZCZNO. Marszałek województwa zachodniopomorskiego otwiera kolejną edycję konkursu “Granty sołeckie”. Zachęcamy społeczności naszych wsi do zgłaszania projektów inwestycyjnych, bo tym razem można otrzymać aż 15 tys. zł.

W poprzednich latach w gminie Choszczno zrealizowanych zostało kilkanaście przedsięwzięć, które wsparte zostały z “Grantów sołeckich”. Tym razem do podziału jest 2,7 mln złotych, a otrzyma je 180 zachodniopomorskich sołectw, wybranych z projektów ??wspierających rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej.?
Nabór wniosków składanych droga elektroniczna potrwa do 14 marca br., a warunkiem udziału w konkursie (oprócz zgłoszenia elektronicznego) jest również zgłoszenie w wersji papierowej podpisanej przez burmistrza, skarbnika i sołtysa. Wersję papierową należy złożyć w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ul. Korsarzy 34, 70-504 Szczecin).
Więcej informacji na stronie www.grantysoleckie.wzp.pl.

(tk)