spotkanie autorskie ze Sławomirem Gizińskim

CHOSZCZNO. ?W cieniu dział, radarów i rakiet?, to tytuł najnowszej książki opowiadającej o historii choszczeńskiego garnizonu w XX wieku. Jej autorem jest dr SŁAWOMIR GIZIŃSKI, który na piątkowym wieczorze autorskim, wielokrotnie mówił o roli wojska w rozwoju miasta.

Choć najnowsze dzieło dr. SŁAWOMIRA GIZIŃSKIEGO skupia się przede wszystkim na historii wojska, a dokładniej historii jednostek, które w XX wieku stacjonowały w choszczeńskich koszarach, to jednak jest w nim wiele wątków, w zdecydowany sposób podkreślających, że żołnierze w bardzo konkretny sposób, wpływali na społeczno-gospodarczy rozwój miasta.
       – Książka powstała na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej. To kawał rzetelnej roboty, opartej na szczegółowej kwerendzie archiwalnej, obszernej literaturze przedmiotu, a  przede wszystkim na szacunku dla historii i do żołnierzy, mieszkańców tego garnizonu ? mówił w piątek prof. MICHAŁ TRUBAS. To właśnie pod jego kierownictwem, S. Giziński obronił doktorat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

autor książki Sławomir Giziński***

      Ścisłe relacje wojska z miastem, najdobitniej dokumentowały przedstawiane przez autora fotografie, poczynając od tej, która wykonana została w 1945 roku, a przedstawia niemalże zrównane z ziemią centrum Choszczna, poprzez zdjęcia naszych szkół, przedszkoli, amfiteatru, obiektów sportowych, ulic i skwerów, na których, jak to kiedyś mówiono, w czynie społecznym pracowali żołnierze. – Przedmiotem moich zainteresowań są wszelkie aspekty wojskowe dotyczące miasta Choszczna oraz ziemi choszczeńskiej, które miały miejsce między powołaniem stałego niemieckiego garnizonu Arnswalde oraz przekształceniami jakościowymi i ilościowymi jednostek Wojska Polskiego ? tłumaczył historyk. Podkreślił, że skupił się przede wszystkim na historii garnizonu po drugiej wojnie światowej, z podziałem na lata 1945 ? 1962 oraz 1963 ? 2001. W podsumowaniu, dość szeroko opisuje wpływ wojska na miasto i ziemię choszczeńską. Nie brakuje w niej też, ciekawostek z życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i sportowego miasta.

Tadeusz Krawiec