od lewej skarbnik Agata Bruzgo i wiceburmistrz Wojciech Sierakowski

CHOSZCZNO. Dzisiaj w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wiceburmistrz Wojciech Sierakowski i skarbnik Agata Bruzgo podpisali umowę na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych. Konkretnie, to prawie 65 tys. zł, które w całości przeznaczone zostaną na demontaż, transport i utylizację azbestu z 25 posesji.

     Przypomnijmy, że w marcu br. magistrat ogłosił nabór zgłoszeń do gminnego programu ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno na rok 2020?. Informowaliśmy wówczas, że o zwrot kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest ubiegać się mogły: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i rodzinne ogródki działkowe, mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie naszej gminy. Na nasz apel zareagowało 25 podmiotów (4 na demontaż i 21 na wywóz odpadów), a po dzisiejszym podpisaniu umowy wiadomo, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaakceptował wszystkie zgłoszenia i przekaże na ten cel do kasy gminy prawie 65 tys. zł.
                                                                                                         Tadeusz Krawiec