CHOSZCZNO. Dziś ukazał się kolejny numer biuletynu CHOSZCZNO.PL. Jak w każdej gazecie, także i tu najważniejsze są jej treści, ale tym razem, zwracamy również uwagę na nową szatę graficzną.

Wśród opisanych przez nas inwestycji, na czoło wybija się budynek dworca. Zapraszamy też na spacer po najdroższej w powojennej historii miasta inwestycji, czyli przebudowanej oczyszczalni ścieków. Zachęcamy do picia choszczeńskiej kranówki, cieszą inwestycje drogowe, czyli remont chodników przy ulicy Wolności, Staszica, Rybackiej i Obrońców Westerplatte, a przede wszystkim oddanie do użytku, kolejnego etapu rowerowej Trasy Pojezierzy Zachodnich. Pokazujemy też 13 punktów w naszej gminie, gdzie za darmo możemy korzystać z internetu. Nie zapomnieliśmy też o pierwszej łące kwietnej, a burmistrz Robert Adamczyk zaprasza do odwiedzania najnowszej strony internetowej https://choszczno.budzetyjst.pl, gdzie  w sposób prosty i czytelny, zaprezentowany jest budżet naszej gminy, a dokładniej wszystkie przychody i wydatki. Na koniec, wracamy do rozmowy z 24-letnią Małgorzatą Molik, pierwszą choszcznianką, która zdobyła tytuł i koronę Miss Polski Pomorza Zachodniego. Przypominamy, że biuletyn CHOSZCZNO.PL jest bezpłatny i dostępny m.in. w holu oraz biurze promocji Urzędu Miejskiego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w osiedlowych i wiejskich sklepach, u sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, na dworcu, jak również w aptekach i supermarketach. Oczywiście jest też wersja elektroniczna, którą można przeczytać, a także pobrać z głównej strony www.choszczno.pl

Tadeusz Krawiec