baner komunikatów
Herb Choszczna
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informuje, że termin płatności za opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłatę przekształceniową za rok 2020 został przedłużony do dnia 30 czerwca 2020 r.
   Ponadto informuje, że czynsz z tytułu najmu/dzierżawy terenu pod garażem za I i II kwartał 2020 roku został przedłużony do dnia 15 września 2020 roku.