komunikat pgr
Uprzejmie informuję, iż w związku z trwającą weryfikacją poprawności złożonych przez
Państwa oświadczeń w ramach prowadzonego naboru przez Gminę Choszczno pn. “Granty PPGR –
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, wydłużony został termin
dotyczący przedłożenia dokumentów potwierdzających pracę członka rodziny (krewnego w linii
prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) w zlikwidowanym przedsiębiorstwie
gospodarki rolnej do dnia 10 grudnia 2021 r.

 
Jednocześnie informujemy, iż dokumentem potwierdzającym pracę członka rodziny w PGR
uznaje się Świadectwo Pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat
w Choszcznie.
 
Dodatkowo Gmina Choszczno oświadcza iż w dniu dzisiejszym zwróciła się z prośbą
o potwierdzenie pracy członka rodziny w PGR wskazanego w oświadczeniu do Zachodniopomorskiej
Składnicy Akt.
 
Brakujące dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Choszcznie, III piętro,
pok.33. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Funduszy Pomocowych pod nr
telefonu: 95 765 93 24/95 765 93 50/95 765 93 07.