baner ptasia grypa

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W CHOSZCZNIE ROZPORZĄDZENIEM  NR 1/2021 z dnia 09.03.2021 w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem ?Wysoce zjadliwej grypy ptaków? wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze, zarządził co następuje:

Za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt ?Wysoce zjadliwej grypy ptaków? uznaje się obszar na trenie gminy Choszczno o promieniu ok. 3 km od plaży  przy ul. Kochanowskiego obejmujący miejscowości: Choszczno, Koplin, Wysokie, Płoki, Rudniki, Gostyczyn, Sulechówek, Baczyn, Sułowo, Stawin, Oraczewice .

Na wyżej wymienionym obszarze  zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt ?Wysoce zjadliwej grypy ptaków? wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

zakazuje się:

 • gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
 • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu;
 • korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;
 • pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
 • wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych ,

 

nakazuje się:

 • poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
 • stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 • wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Choszcznie o każdym przypadku choroby drobiu;
 • sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu (dot. osób które nie zgłosiły hodowli przydomowej sołtysowi w dniach: 07- 09.03.2021r.) .

 

UWAGA: powyższe zakazy i nakazy obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia

 

Link do pełnej treści rozporządzenia