Sołtys Roku 2024

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego “SOŁTYS ROKU” 2024. Trzech zwycięzców otrzyma nie tylko tytuł, ale też nagrody finansowe – po 6 000 zł. Ponadto przewidziane są wyróżnienia dla dwudziestu sołtysów każde o wartości 1 000 zł.

Która zachodniopomorska wieś ma  najlepszego sołtysa?

Bez nich trudno wyobrazić sobie dziś życie na wsi. To oni budują pozytywny wizerunek najmniejszych ojczyzn, dbają o tradycję, wsłuchają się w głos mieszkańców, pomagają w kłopotach i motywują do wspólnego działania. Mowa o sołtysach, których aktywną postawę i ciężką pracę Urząd Marszałkowski zamierza nagrodzić w ramach konkursu „Sołtys Roku”.

To już dwunasta edycja konkursu. Dotąd spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano 33 wyróżniających się sołtysów.

– Sołtys to dziś przede wszystkim dobry gospodarz, skuteczny inicjator oraz sprawny inspirator i animator wielu integrujących działań np. kulturalno-społecznych. Ale to także ogrom pracy organizacyjnej i administracyjnej wykonywanej często kosztem własnego czasu. Konkurs jest szansą, aby pokazać takie osoby, a przede wszystkim ich dorobek – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Dodatkowo 20 sołtysów otrzymana wyróżnienia. Każde warte 1000 zł.

Na Pomorzu Zachodnim działa ponad 1700 sołectw, dlatego konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2024 mogą zgłaszać rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej gmin. Kandydat musi pełnić aktualnie swoją funkcję oraz być sołtysem co najmniej przez cały 2023 rok. Ponadto proponowana osoba musi posiadać rekomendację wójta lub burmistrza, a liczba kandydatów zgłoszonych do konkursu z danego samorządu nie może przekroczyć 30% liczby sołectw funkcjonujących w gminie.

Zgłoszenia należy przesyłać do 22 marca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2024.


Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej:

Załącznik do Uchwały – Regulamin konkursu Sołtys Roku 2024

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2024– karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu pn. Sołtys Roku 2024 – Oświadczenie