Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje w sprawie przyjęcia “Programu współpracy gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie “Rocznego programu współpracy gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok” dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, link do strony: https://bip.choszczno.pl/artykul/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-choszcznie-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolprac-7

Uwagi i opinie do projektu aktu podlegającego konsultacji należy zgłaszać do 5 listopada 2023 r. na adres e-mail: mnaskret@gmina.choszczno.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno.