Kulturalne gwiazdy 2021

CHOSZCZNO. W sobotę na scenie Choszczno Summer Festivalu, włodarze miasta wręczyli nagrody, przyznawane w dziedzinie kultury za 2021 rok. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000, Ewa Kubiak-Kubacka, Beata Leśniańska, Artur Groszkowski i Maria Mastalerz.

              W sobotę, tuż przed koncertem Darii, kulturalne wyróżnienia wręczyli burmistrz Robert Adamczyk, zastępca burmistrza Wojciech Sierakowski oraz przewodniczący Gminnej Rady Kultury Stefan Szemlij. GRK statuetkę Choszczeńskiego Mecenasa Kultury za 2021 rok przyznała dla Stowarzyszenia Klub Kobieta 2000, a po raz pierwszy tak się złożyło, że nagrody za “opiekę twórczą” otrzymały aż trzy osoby: Ewa Kubiak-Kubacka, Beata Leśniańska i Artur Groszkowski. Jedyne stypendium trafiło do 11-letniej pianistki Marii Mastalerz.

***

Choszczeński Mecenas Kultury 2021
       Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000, któremu od chwili założenia prezesuje Ewa Jabłońska, jest organizacją zaangażowaną w działalność charytatywną, pomoc społeczną, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a ich sztandarową imprezą, organizowaną od 1988 roku jest Scena bez Barier – Przegląd Form Estradowych i Teatralnych. Dzieci z choszczeńskich placówek oświatowych przez wiele lat uczestniczyły również w programie wychowawczo-profilaktycznym “Stopek”, a od 2019 roku panie realizują program edukacyjny “Ocalmy planetę”. Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000 było już wyróżnione m.in. “Perłą charytatywności”, złotymi i srebrnymi Krzyżami Zasługi, Odznaką Gryfa Pomorskiego czy “Różową wstążką”

Nagrody za opiekę twórczą
       Ewa Kubiak-Kubacka – pianistka, kierownik sekcji fortepianu w Państwowej Szkole Muzyczne I stopnia im. I.J. Paderewskiego, animatorka choszczeńskiego życia muzycznego. Jej absolwenci, wychowankowie i studenci uczelni muzycznych i artystycznych, prowadzą ożywioną działalność muzyczną i kulturalną zarówno w Polsce jak i za granicą. To m.in. dzięki jej działalności w Choszcznie odbywa się organizowany od 1993 roku Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny “Sonatina” i Międzyregionalny Festiwal Fortepianowy Polski Zachodniej i Północnej. E. Kubiak-Kubacka w 2012 roku otrzymała dyplom ministra kultury i dziedzictwa narodowego za szczególnych wkład pracy w rozwój szkolnictwa artystycznego, a wśród bliskich sercu wyróżnień wymienia m.in. “Odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz nagrody I i II stopnia przyznane przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

      Artur Groszkowski – pracuje jako terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy, a dzięki jego wyjątkowej kreatywności, tylko w ostatnim dziesięcioleciu wyróżniono ponad 150 dzieł, zarówno inspirowanych przez niego, jak również wykonanych pod jego nadzorem. Jest pomysłodawcą i głównym realizatorem Festiwalu Piosenki Niebanalnej, a także całej serii wystaw zatytułowanych “Niepełnosprawność we współczesnym świecie”. Jego twórczą wizytówką jest projekt “Beksiński – Inspiracje”, który w formie 11 ekspozycji, prezentowany był m.in. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju i Płockiej Galerii Sztuki. Życiową misją tego plastyka, jest rozwój plastycznej aktywności niepełnosprawnych, a ciekawostką jest to, że rysowane przez niego komiksy ozdabiały m.in. “Świat Młodych”, a także wiele tomików poetyckich. Jego rysunki znajdują się m.in. w tomikach wierszy, na okładkach płyt, a także w zbiorze opowieści ludowych, autorstwa ukraińskiej pisarki Margarity Ormotsadze. W marcu br. otworzył swoją kolejną wystawę zatytułowaną “Fantasmagorie”.

         Beata Leśniańska – pracuje w Choszczeńskim Domu Kultury jako instruktor. Zajmuje się działalnością merytoryczną prowadząc jednocześnie zespoły tańca współczesnego Sefora i Terpsychora. Zespoły te swoimi prezentacjami wspierają wiele wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Wielokrotnie wyróżniane, a ostatnio dwukrotnie nominowane do przyznawanej przez marszałka województwa zachodniopomorskiego nagrody “Talent roku”.

Stypendium w kategorii muzyka

Maria Mastalerz – 11-latka jest uczennicą klasy III cyklu sześcioletniego Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie skrzypiec. Wyróżnia się szczególną muzykalnością i dbałością o estetykę wykonawczą. W 2021 roku zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim konkursie skrzypcowym “Co młodym w duszy gra” i zdobyła wyróżnienie na IX Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym “Mistrz Literatury Dziecięcej Oskar Rieding”.

Tadeusz Krawiec