rysunek dzieciCHOSZCZNO. Już niedługo ruszają zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych, i przedszkoli.  Poniżej zamieszczamy ważne informacje, terminy zgłoszeń oraz kryteria, jakie rodzice muszą spełnić, by ich pociechy rozpoczęły edukację we wrześniu tego roku.

PRZEDSZKOLA
Wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno.
 
Zarządzenie burmistrza Choszczna w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020.
 
SZKOŁY PODSTAWOWE
Do 29 marca choszczeńskie szkoły przyjmują karty zgłoszeń o przyjęcie do klas pierwszych  dzieci urodzonych w 2012 r. Oprócz nich należy:
– okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,
– okazać akt urodzenia dziecka,
– w przypadku dziecka zameldowanego poza obwodem, a zamieszkującego w obwodzie szkoły należy złożyć podanie do dyrektora szkoły.

Zaś do klas integracyjnych przyjmowane będą dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego.

Karty zgłoszeń oraz szczegółowe informacje znajdziecie w sekretariatach szkół oraz na stronach internetowych placówek.

Wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do  klas I publicznych szkół  podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2019/2020.

Zarządzenie Burmistrza Choszczna w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2019/2020.