Konstytucja 3 maja
Dziś obchodzimy Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.

Jako Ustawa Rządowa została uchwalona w 1791 r. i była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po Ameryce – 1787 r.) spisaną konstytucją. Znosiła ona m.in. Rzeczpospolitą Obojga Narodów powołując w jej miejsce Rzeczpospolitą Polską. 

(NO)