koty czerwiec

INFORMACJE O KAMPANII SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE W MIESIĄCU CZERWIEC:

  1. termin: 01.06-30.06.2022
  2. tytuł: „ Wolne koty w miastach i wsiach”

Z początkiem czerwca rozpoczynamy następną kampanię “Wolne koty
w miastach i wsiach”
. Zapraszamy  serdecznie wszystkich do czynnego udziału w licznych konkursach, grach i zabawach podczas warsztatów „Kocie Przystanki, odbywających się na terenie naszego miasta. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z rolą zwierząt, sposobami dbania o nie, pomogą zainstalować Kocie przystanki, udekorują przestrzeń wokół niego, zamocują tablice informacyjne i edukacyjne. Informacje i terminy najbliższych warsztatów znajdziecie w Internecie facebook.com/NaturalniePołączeniChoszczno oraz na plakatach rozmieszczonych w mieście. Do zobaczenia!

Zapraszamy też o obejrzenia krótkiego filmu informacyjnego (Kot wolnożyjący to kot dziki, czy może domowy? Czy czeka nas inwazja kotów wolnożyjących? Itp.).


 

PROJEKT „NATURALNIE POŁĄCZENI” dotyczy pokazania i usprawnienia systemu naturalnych połączeń: wpływu organizacji pozarządowej na rozwój lokalnych społeczności i kultury demokratycznej poprzez zaangażowanie obywateli i obywatelek w problemy, którymi zajmuje się Fundacja Przyjaciele Czterech Łap. Wdrożone działania projektowe mają wpłynąć na organizację przestrzeni publicznej oraz poprawienie komfortu życia ludzi i zwierząt.

Projekt rozpoczął się od 01.10.2021 roku i potrwa półtora roku. W tym czasie będziemy realizować działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu naszej działalności, otaczającego nas środowiska zwierząt, ptaków, owadów itp. Uświadomimy pozytywny wpływ tych zwierząt na ekosystem miejscowości. Zwiększymy zaangażowanie społeczne  do współpracy w kształtowaniu lokalnej polityki dotyczącej koegzystencji zwierząt i ludzi w przestrzeniach publicznych.

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Po okresie prac przygotowawczych, przystępujemy do realizacji 5 kampanii społecznych (“Jak działają Przyjaciele Czterech Łap”, “Wolne koty w miastach i wsiach”, “Ptaki i owady – terapeutyczni pomocnicy”, “Zwierzę w potrzebie”, “Dzicy wśród nas”) oraz warsztatów edukacyjno-manualnych (Kocie Przystanki, Stacje dla Ptaków i Owadów) zgodnie z rozpisanym harmonogramem w przyjętym okresie tj. 30.04 – 30.09 2022 roku. Działania projektowe realizowane w okresie 30.04 – 31.05.2022 roku w miejscowościach: Barlinek, Banie, Choszczno, Goleniów, Mostkowo i Sulimierz przedstawiają się następująco:

MIEJSCOWOŚĆ

KAMPANIA

WARSZTATY

TERMIN

BARLINEK

“Wolne koty
w miastach i wsiach”

„Kocie Przystanki”

30.04.-31.05.2022

BANIE

“Zwierzę w potrzebie”

 

01.05.-31.05.2022

CHOSZCZNO

„Dzicy wśród Nas”

 

01.05.-31.05.2022

GOLENIÓW

“Jak działają Przyjaciele Czterech Łap”

 

01.05.-31.05.2022

SULIMIERZ

MOSTKOWO

“Ptaki i owady – terapeutyczni pomocnicy”

„Stacje dla Ptaków o owadów”.

30.04.-31.05.2022

polaczeni

INFORMACJE O KAMPANII SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE:

  1. termin: 01-30.05.2022
  2. tytuł: „ Dzicy wśród Nas”

Dzikie zwierzęta w mieście i we wsi to nie tylko ptaki i owady, ale również lisy, jeże, bobry, nietoperze itd. Zwierzęta te sprowadzają się do miast z różnych powodów. Czasami to miasto lub wieś wprowadza się na ich teren poszerzając swoje granice. Koegzystencja ludzi
i dzikich zwierząt jest możliwa, ale wiedza na ten temat wydaje się niewystarczająca. Ludzka niewiedza powoduje często strach przed nimi i chęć pozbycia się ich, co może spowodować zagrożenie życia i zdrowia jednych i drugich. Spotykają Nas przeróżne sytuacje z udziałem dzikich zwierząt. Nie wiemy jak postępować. Nasuwają się pytania, szukamy pomocy. Czy dzikie zwierzęta potrzebują naszego wsparcia? Dlaczego dzikie zwierzęta przychodzą do miast, pod nasze okna? Jak i czym dokarmiać dzikie ptaki?

Podczas prezentowania kampanii przybliżymy temat dzikich zwierząt, będą odpowiedzi na nurtujące zagadnienia. Zapraszamy na grupę https://facebook/naturalniepołączenichoszczno/. Przewidujemy wspólne dyskusje, debaty, wydarzenia, konkursy i atrakcyjne nagrody. Liczymy na aktywność mieszkańców Choszczna! 

NATURALNIE POŁĄCZENI – PROJEKT PRZYJACIÓŁ CZTERECH ŁAP WYSTARTOWAŁ!

Z radością informujemy, że Fundacja Przyjaciele Czterech Łap otrzymała dofinansowanie w wysokości 23000 euro z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny na realizację projektu “Naturalnie Połączeni” oraz 5000 euro na rozwój instytucjonalny organizacji. Projekt dotyczy pokazania i usprawnienia systemu naturalnych połączeń: wpływu organizacji pozarządowej na rozwój lokalnych społeczności i kultury demokratycznej, w jaki sposób zaangażowanie obywateli i obywatelek w problemy, którymi zajmuje się Fundacja, może wpłynąć na organizację przestrzeni publicznej, poprawienie komfortu życia ludzi i zwierząt. Poprzez kampanie społeczne: “Wolne koty w miastach i wsiach”, “Ptaki i owady – terapeutyczni pomocnicy”, “Jak działają Przyjaciele Czterech Łap”, “Zwierzę w potrzebie”, “Dzicy wśród nas” Fundacja rozpowszechni wiedzę na tematy ze sfery działań własnych, wyposaży odbiorców i odbiorczynie w receptę postępowania wobec często napotykanych sytuacji z udziałem zwierząt, w których niejednokrotnie czują się bezradnie.

Wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami Fundacja zamierza utworzyć estetyczne miejsca przyjazne zwierzętom – Kocie Przystanki, Stacje dla Ptaków i Owadów wkomponowane w przestrzenie Barlinka, Bani, Choszczna, Goleniowa, Mostkowa i Sulimierza. Wspólnie uświadomimy pozytywny wpływ tych zwierząt na ekosystem miejscowości. Stworzymy przestrzeń do międzypokoleniowej debaty i współpracy, zwiększymy zaangażowanie społeczne w kształtowanie lokalnej polityki dotyczącej koegzystencji zwierząt i ludzi w przestrzeniach publicznych. Odzyskamy naturalne połączenia. Do realizacji projektu przystąpiły w roli Partnerów Gminy Banie, Barlinek, Choszczno, Goleniów oraz Sołectwo Sulimierz. Aktualnie Fundacja pracuje nad zebraniem odpowiednich dokumentów, tworzymy treści kampanii społecznych, analizujemy istniejące w Gminach regulacje prawne dotyczące zwierząt oraz ich działanie w rzeczywistości. W niedługim czasie będziemy wspólnie chcieli poznać opinie mieszkańców i mieszkanek miejscowości objętych projektem. W tym celu powstaną specjalne miejsca w mediach społecznościowych. Pewnie też zapukamy do niektórych drzwi, by porozmawiać. Koordynatorem projektu na terenie Gminy Choszczno jest Pani Anna Malka.


 

Z początkiem października 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu “Naturalnie Połączeni” dofinansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W ramach tego projektu zaplanowaliśmy między innymi serię kampanii społecznych, a wśród nich jedną zatytułowaną “Jak działają Przyjaciele Czterech Łap?”.

Jest to dobry moment, by zacząć przedstawiać się Państwu 🙂

Kim jesteśmy?

Jak pracujemy?

Dlaczego, do diaska, tak trudno się nie raz do nas dodzwonić?!

W działalność Fundacji Przyjaciele Czterech Łap zaangażowane są osoby, które za pracę na rzecz zwierząt nie pobierają wynagrodzenia. Na co dzień pracują zawodowo, prowadzą dom, wychowują dzieci, robią zakupy… jak każdy. Pomoc zwierzętom odbywa się w tak zwanym międzyczasie. Czasami trzeba pojechać na interwencję, gdy jakiemuś czworonogowi źle się dzieje. Innym razem udać się z wizytą do weterynarza lub wyłapać koty do sterylizacji. W tym samym międzyczasie te same osoby zazwyczaj pielęgnują w swoich domach psy, koty, jeże. Nie tylko swoje własne, lecz również te wyratowane z tarapatów. Nazywamy to tymczasowaniem lub Domem Tymczasowym. Tworzymy dla nich ogłoszenia adopcyjne, szukamy nowych, najlepszych domów. W innym międzyczasie głowimy się i staramy pozyskać fundusze na nasze “hobby”. Organizujemy jarmarki, Koterie, kwesty, zbiórki internetowe… kombinujemy, co by tu jeszcze. Spotykamy się z urzędnikami, piszemy wnioski, projekty, rozliczenia.

Do pracy na rzecz zwierząt najczęściej używamy własnych prywatnych samochodów, telefonów, komputerów, drukarek, odkurzaczy…. Niestety, w budżecie Fundacji nie ma wystarczających środków, by zwracać koszty wyjeżdżonego paliwa, zazwyczaj. Wielokrotnie dokładamy własne prywatne pieniądze, by kupić niezbędne w danej chwili rzeczy.

Tak to mniej-więcej wygląda.

To nie jest skarga. Takie są fakty.

My kochamy swoja pracę i uważamy ją za bardzo ważną.

Zależy nam, by świat dowiedział się o tym. By spotykała nas życzliwość ze strony osób, które zgłaszają się do nas o pomoc. Aby te osoby pamiętały o tym, że pracujemy społecznie i robimy tyle, ile jesteśmy w stanie, więcej już raczej nie damy rady.

Zależy nam na tym, by zwierzętom pomagało przynajmniej tak dużo osób, jak w chwili obecnej, a może uda się, że więcej.

Na załączonych grafikach przedstawiamy tylko zespół zaangażowany w projekt “Naturalnie Połączeni”. Podczas kampanii, które rozpoczną się w kwietniu 2022 roku, postaramy się przedstawić całe grono Przyjaciół i Przyjaciółek Czterech Łap.