oczyszczalnia ścieków
CHOSZCZNO. Dobiega końca przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie. ? Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, z dominującym przedsięwzięciem, czyli przebudową oczyszczalni, to niewątpliwie najdroższa inwestycja w naszej gminie ? mówi burmistrz ROBERT ADAMCZYK.
 

Cała inwestycja ukryta jest pod hasłem rozbudowy i przebudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, w tym sieci kanalizacyjnej w południowej części Piasecznika oraz wdrożenia tzw. systemu GIS  (dokładnej lokalizacji infrastruktury ? red.).
nowa oczyszczalnia ścieków        ? Najdroższym elementem tego przedsięwzięcia, bo kosztującym ponad 32 mln złotych, jest przebudowa i modernizacja oczyszczalni. Tak naprawdę, to śmiało można stwierdzić, że powstaje nowa. Konkretnie, to rozebrane zostały stare obiekty, przebudowano komory osadu na zbiorniki retencyjne, zbudowano też równoległą sieć kanalizacji tłocznej, prowadzącej od przepompowni do oczyszczalni. Dobiega końca budowa budynków, magazynów, komór osadu czynnego, przepompowni i sieci międzyobiektowej, a całość spinają nowe biofiltry, przepompownia i międzyobiektowe sieci – wylicza burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Dodaje, że będzie też nowe ogrodzenie i oświetlenie. W koszty inwestycji wliczony został też rozruch technologiczny, szkolenie pracowników i pozwolenie na użytkowanie.  Projekt ?Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno” w całości realizowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, i co ważne, otrzymał 21 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tadeusz Krawiec