baner komunikatów

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizują ogólnopolski konkurs pt.  „Doradca roku”. Głównym jego celem jest popularyzacja i promowanie osiągnięć doradców rolniczych, w tym innowacyjnych praktyk rolniczych, promowanie usług doradczych oraz podnoszenie ich jakości i efektywności.  Zgłoszenia kandydatów do pierwszego etapu przyjmowane będą do 10 września br.

Konkurs skierowany jest do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników. Przebiega w dwóch etapach – etapu wojewódzkiego i krajowego.

Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim zgłaszani są do WODR przez dowolne podmioty działające na terenie województwa, świadczące usługi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Zgłoszenia kandydatów do pierwszego etapu przyjmowane będą do 10 września br.

Komisja konkursowa, powołana przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ocenia i dokonuje wyboru najlepszego doradcy w danym województwie, który następnie będzie zgłoszony przez ODR do drugiego etapu konkursu (etap krajowy) do 30 września br.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

Szczegółowe informacje o konkursie udzielają pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach:
Sylwia Lenard, tel. 91 479 40 73, e-mail: szkolenia.barzkowice@home.pl
Natalia Rakowiecka, tel. 91 479 40 40, e-mail: szkolenia.barzkowice@home.pl

(mn)

Regulamin konkursu T U T A J