sołtys Oraczewic przy podpisaniu umowy

CHOSZCZNO. Dzisiaj podpisane zostały granty na doposażenie placów zabaw w Oraczewicach, Zwierzynie i Osiedlu nr 4 w Choszcznie.

     Po południu w Choszczeńskim Domu Kultury burmistrz Robert Adamczyk wraz z członkami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego: Anną Bańkowską, Stanisławem Wziątkiem, naszym radnym wojewódzkim Łukaszem Młynarczykiem oraz sołtysami Oraczewic Adamem Pilarskim, Zwierzyna Małgorzatą Rataj i Przewodniczącym Osiedla Południowego Piotrem Wierzbą podpisali umowy na granty sołeckie i osiedlowe.

    Przypomnijmy, że w rozdaniu „Grantów Sołeckich” gmina Choszczno mogła złożyć wiele wniosków, ale dofinansowanie otrzymały tylko dwa projekty i to tylko te najwyżej punktowane. W tym rozdaniu finansową subwencję otrzymały sołectwa Oraczewice i Zwierzyn. Konkretnie trafi do nich po 15 tys. złotych, które przeznaczone zostaną na zakup i montaż elementów placów zabaw. Regulamin „Grantów Sołeckich” dopuszcza tylko pomoc dla zadań, których całkowity koszt nie przekracza 30 tys. złotych. W naszym przypadku doposażenie placu zabaw w Oraczewicach kosztować ma ponad 24 tys. złotych, a w Zwierzynie około tysiąc mniej. Zakupione i zamontowane zostaną m.in.: wieże z drabinkami, ślizgi, przeploty linowe, drabinki krzyżakowe i karuzele.

   Dodatkowo, po raz pierwszy otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach „Grantów Osiedlowych”. Dzięki temu wsparciu wykonana zostanie konserwacja altan i placu zabaw znajdujących się na Osiedlu nr 4 w Choszcznie.

Martyna Żyta, (tk)