Mamy dofinansowanie dla szkół podstawowych

Prawie 2 miliony złotych dofinansowania na wsparcie kształcenia w szkołach podstawowych w gminie Choszczno.

Gmina Choszczno otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 986 107,79 zł w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na m.in.: poszerzanie i doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli: (szkolenia dot. prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i zakup sprzętów pomocy dydaktycznych niezbędnych do zajęć (w tym do zajęć dla uczniów specjalnych oraz niepełnosprawnych), dofinansowanie zajęć wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów, doradztwo zawodowe, wyjazdy zwiększające kluczowe kompetencje w szkołach.

Szkoły, które będą realizowały program wsparcia w ramach projektu to: Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie, Szkoła Podstawowa w Korytowie, Szkoła Podstawowa w Sławęcinie, Szkoła Podstawowa w Suliszewie oraz Szkoła Pdostawowa w Zamęcinie.

Każda z ww. placówek przeszła indywidualną diagnozę potrzeb i na podstawie analizy przeprowadzonych badań został utworzony szczegółowy zakres wsparcia.

Okres realizacji projektu: 1.02.2024 r. – 30.06.2025 r.

 

 (NO, KK)