powszechny spis rolny dziewczyna z tabletem w ręceTrwa obowiązkowy Powszechny Spis Rolny. Rolniku, nie zwlekaj!

Do 30 listopada trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy! Brak udziału w nim może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. Rolniku, nie masz dostępu do internetu? To nie problem. Brak komputera nie jest przeszkodą w wypełnieniu formularza przez internet! Są inne możliwości.

Jeśli masz telefon, zadzwoń na infolinię, tel. 22 279 99 99. Tam rachmistrz pomoże Ci dokonać spisu przez telefon.

Możesz też spisać się bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, po telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (95 765 9340).  

Informacje o danych, które warto wcześniej przygotować, aby spis przebiegł sprawnie znajdują się tutaj https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec/o-spisie

 


 

powszechny spis rolny 2020

Spisowe koło fortuny ? edycja #PSR2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ?Spisowe koło fortuny ? edycja #PSR2020? prowadzonym na stronie facebooka Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Uczestnikiem konkursu może być każdy użytkownik facebooka. Czas trwania konkursu 24.09 ? 30.11.2020 r.

Aby wziąć w nim udział wystarczy:

  • polubić stronę: Urząd Statystyczny w Szczecinie;
  • polubić post konkursowy;
  • w wiadomości prywatnej przesłać prawidłową odpowiedź na zadane pytanie konkursowe.

Szczegóły i regulamin konkursu dostępny na stronie Urzędu Statystycznego w Szczecinie https://bit.ly/306HNH0


Przypominamy, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny. Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99. #LiczySięKażdy #SpiszSię #SpisPowszechny https://youtu.be/9teDMhTJDBA


loteria powszechnego spisu rolnegoTrwa loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Nagrodami są m.in. laptopy, tablety oraz dyski przenośne! W akcji mogą wziąć wszystkie osoby, które spisały się poprzez interaktywną aplikację dostępną na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Po dokonaniu samospisu uczestnik otrzymuje unikatowy kod ? należy go zarejestrować w formularzu na stronie loterii. Losowania odbędą się 3 listopada i 23 listopada, a ich transmisję będzie można obejrzeć na żywo na kanałach społecznościowych Głównego Urzędu Statystycznego. Informacje i regulamin na stronie https://loteria.spisrolny.gov.pl/


Komunikat dyrektora Centralnego Biura Spisowego dot. spisu rolnego z dnia 30 września 2020 r.


 

Główny Urząd Statystyczny ogłasza konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl


 

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
? osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
? osoby prawne,
? jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
? Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
? odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
? odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: ?Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.?

Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zaleźć można na stronie internetowej https://rolny.spis.gov.pl/

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym 2020

informacje

metody spisu