PO CO GMINIE CHOSZCZNO SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ?

Gminę tworzą ludzie: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy. Tak naprawdę Gmina to MY. Ale dzisiaj gmina to także marka, która ma zadanie realizować cele komunikacyjne, strategiczne, biznesowe. Ma być silna, wyróżniająca, powinna odpowiadać na potrzeby i budzić emocje.

Ta idea znalazła się u podstaw Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta i Gminy Choszczno.

System identyfikacji wizualnej to przede wszystkim narzędzie skutecznej komunikacji. To zestaw reguł oraz standardów komunikacji wizualnej mający na celu kształtowanie spójnego, czytelnego, konsekwentnego wizerunku. Spójny wizerunek pomaga definiować tożsamość gminy, pozycjonuje i wpływa na odbiór do bardzo szerokiego grona odbiorców.


Na system identyfikacji wizualnej składają się następujące elementy: logo, herb, kolorystyka i kroje pisma, zdefiniowane narzędzia graficzne, zasady i schematy.

DLA KOGO SIĘ ZMIENIAMY?

Uspójnienie aspektów promocyjno – wizerunkowych pozwala pokazać całokształt działań realizowanych przez Urząd Miejski w
Choszcznie oraz podmioty z nim współpracujące.

ZACZYNAMY MÓWIĆ JEDNYM JĘZYKIEM

Chcąc stworzyć czytelny i spójny język komunikacji, znaki identyfikujące gminę zostały usystematyzowane. Logo nawiązujące do bohatera – rycerza – Choszcza otrzymało nowoczesną formę, spełniającą współczesne następujące elementy: logo, herb a także kryteria eksploatacji na różnorodnych określona kolorystyka i kroje pisma, nośnikach.

GMINĘ TWORZĄ LUDZIE: MIESZKAŃCY, TURYŚCI. GMINA TO MY.

CHOSZCZ – BOHATER REGIONU

Ważnym aspektem w budowaniu identyfikacji jest zaproponowanie uniwersalnych narzędzi o wyrazistej, lecz nieograniczającej stylistyce.
Narzędzi, które już same w sobie będą opowiadać o miejscu. Z jednej strony system musi podkreślać wizerunek gminy i w czytelny sposób komunikować założenia inicjatorów danego projektu, z drugiej strony współgrać z silnymi wyobrażeniami na temat gminy i wizerunkami instytucji gminy. Dlatego SIW został oparty na jednym z najważniejszych
symboli gminy – rycerzu Choszczu, który służy do komponowania materiałów informacyjnych i promocyjnych,

HERB – to narzędzia mające na celu uporządkowanie komunikacji, dzięki wskazaniu miejsca jego umieszczenia. Kod kolorystyczny zastosowany w tym narzędziu stanowi dodatkową informację o tematyce, której dotyczy.

Stworzenie bazy narzędzi systematyzuje komunikacje wizualną oraz daje szerokie możliwości projektowe i eksploatacyjne. System opowiada o gminie – poprzez wykorzystanie motywu Choszcza jest jednorodny z logotypem, tłumaczy genezę jego powstania. Jest czytelny i intuicyjny, co ważne dla grafików odpowiedzialnych za przygotowania materiałów promocyjnych, jak również odbiorców tych materiałów. Ważnym aspektem jest udostępnianie formy graficznej , która nie ingeruje bezpośrednio w komunikat, pozwala zachować jego indywidualny charakter, a jednocześnie daje spójny i systemowy charakter.

SYSTEM OPOWIADA O GMINIE,
CHARAKTERYZUJE JĄ
I PRZYBLIŻA, WZMACNIA PRZEKAZ
KOMUNIKACYJNY, BAZUJE NA
NAJWAŻNIEJSZYM SYMBOLU,
PRZEDSTAWIONYM W SPOSÓB
NOWOCZESNY, PRZEZ CO
BUDUJE WIZERUNEK GMINY
ASPIRUJĄCEJ, DYNAMICZNEJ
I KONSEKWENTNEJ W DZIAŁANIACH.
JEST TEŻ ZGODNY Z IDEĄ
PROMOCYJNĄ GMINY:
CHOSZCZNO BOHATER REGIONU