usuwanie azbestu

CHOSZCZNO. Gmina ogłasza nabór zgłoszeń, do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2021. Termin składania deklaracji mija 21 czerwca br.

        W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 100-procentowego dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest, rozpoczynamy nabór zgłoszeń do gminnego programu ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno na rok 2021?.
        Dofinansowaniu podlegają koszty demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, a ubiegać się o nie mogą: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i rodzinne ogródki działkowe, mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie gminy Choszczno.
       Przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą) składają wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wnioski dla przedsiębiorców można też pobrać na stronie: www.wfos.szczecin.pl w zakładce ?Azbest?.
       Pozostali zgłoszenie do udziału w programie, muszą osobiście zarejestrować w Urzędzie Miejskim w Choszcznie (pokoje nr 6), w terminie do 21 czerwca 2021. Wszelkich informacji na temat tego programu udziela PRZEMYSŁAW GRZESZATA (pokój nr 6, tel. 95 765 9339).
                                                                                                                                                                                        (mn)

Deklaracja do pobrania

ikona pdf