Węgiel po cenach preferencyjnych

CHOSZCZNO. W roku 2022 po preferencyjnej cenie będzie można kupić maksymalnie 1,5 tony węgla kamiennego. Kolejne 1,5 tony będzie można nabyć od 1 stycznia do końca kwietnia 2023 roku. Niewykorzystane w 2022 roku zapotrzebowanie, przechodzi na następny okres. Jeżeli chcesz kupić węgiel po cenach preferencyjnych, musisz w magistracie złożyć „Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego”.

       Jednym z podstawowych warunków nabycia węgla po cenach preferencyjnych jest złożenie wspomnianego wyżej wniosku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Choszcznie (przy ul. Wolności 24). Zaświadczenie uprawniające do tego zakupu otrzymamy niemalże od ręki (nie później jednak niż 14 dni od daty złożenia wniosku).

       Ważne jest to, że obecnie możemy składać wnioski o zakup preferencyjny 1,5 tony węgla, tylko dla swojego gospodarstwa domowego i tylko za okres do 31 grudnia 2022 roku. Kolejne 1,5 tony będzie można kupić dopiero od nowego 2023 roku, a niewykorzystane w 2022 roku zapotrzebowanie nie przepadnie.

       Mieszkańcy naszej gminy (po otrzymaniu zaświadczenia), będą mogli kupować węgiel w cenach preferencyjnych, już od 27 grudnia w Przedsiębiorstwie Handlowym „EKO-WĘGIEL” Sylwia Błaszczyk, ul. Fabryczna 7 w Choszcznie. Wszelkie informacje na ten temat uzyskamy, dzwoniąc pod numery: 95 765 9336 lub 95 765 9337.

(tk)

WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE O WĘGIEL SAMORZĄDOWY