Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego zaprasza mieszkańców z terenu gminy Choszczno do zgłaszania swoich produktów, których historia i tradycja wytwarzania związane jest z dawnymi i obecnymi gospodarzami naszych ziem. Przesłane przepisy będą miały szansę ubiegać się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych Pomorza Zachodniego. Jest to również świetna okazja do promowanie swojego produktu, jak i naszego regionu. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 91 4410213.