Wnioskodawca: Gmina Choszczno

Umowa o powierzenie grantu nr: 2084/2022

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 527 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem, które zostaną zakupione przez gminę Choszczno, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali niegdyś w PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych). Realizacja projektu będzie dużym wsparciem dla dzieci, nie tylko podczas odrabiania lekcji, lecz także przy rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ?Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR?.

 

logotypy ue

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19