CHOSZCZNO. Krakowska firma Vostok Design opracowała dwie koncepcje zagospodarowania naszego placu przy fontannie. – Zgodnie z umową, ostatecznie to Państwo wskażecie tę, na podstawie której przygotujemy projekt przebudowy tego miejsca – mówi burmistrz Robert Adamczyk i zachęca do zagłosowania na wybrany wariant. Od poniedziałku (8 listopada) czekać będziemy na Wasze głosy przy fontannie oraz na naszym facebooku.

       

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placu przy fontannie, wygrała krakowska firma Vostok Design. Burmistrz Robert Adamczyk w specyfikacji przetargowej zawarł tematy, jakie powinny być ujęte w tym zadaniu. Wskazał m.in. na: budowę nowej nawierzchni, fontannę, organizację ruchu, energooszczędne oświetlenie, zieleń z małą architekturą, miejsce pod scenę, a przede wszystkim to, że wykonawca powinien przygotować dwa rozwiązania. – Mamy już gotowe koncepcje, a zgodnie z zapowiedzią wybierzemy tę, która otrzyma większe poparcie, czyli uzbiera więcej głosów. Na tej podstawie stworzony zostanie ostateczny projekt, który będzie podstawą do rozpoczęcia procedury przebudowy tego miejsca – tłumaczy burmistrz Robert Adamczyk.

 

A jak będziemy mogli głosować?


Od 8 listopada, na placu przy fontannie ustawiona będzie wystawa, na której zaprezentowane będą obydwie koncepcje. Do każdej z nich dołączymy po sześć zdjęć oraz cześć opisową. 8, 9 i 10 listopada, w godzinach od 12.00 do 15.00 ustawiona będzie również urna, do której każdy z nas będzie mógł wrzucić swój głos. W tym przypadku karty do głosowania wydawał będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Ważne jest to, że opisywana wystawa obydwu koncepcji zostanie w tym miejscu na dłużej, ale głosować będzie można tylko w wyżej określonych dniach i godzinach. W przypadku opadów deszczu, urnę do głosowania przeniesiemy do UM w Choszcznie.

 

Zdecydowanie prostsze będzie głosowanie w wersji internetowej. Tutaj, a dokładniej na naszym profilu fb, również zamieścimy zdjęcia i opisy obydwu koncepcji, a wyboru będziemy mogli dokonać, jedynie przez polubienie jednej nich.


Zapraszamy do głosowania również te osoby, które nie mieszkają w naszym mieście, ale w jakiś sposób są z nim związane, którym zależy na tym, aby Choszczno było coraz ładniejsze.

Tadeusz Krawiec

8, 9 i 10 listopada, w godzinach od 12.00 do 15.00 na placu przy fontannie ustawiona będzie urna, do której każdy z nas będzie mógł wrzucić swój głos. W tym przypadku karty do głosowania wydawał będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Stawiamy krzyżyk przy wybranej koncepcji i wrzucamy głos do urny.