Zachodnipomorskie Małe Skarby
Baby girl in her crib

CHOSZCZNO. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zachęca rodziców dzieci do trzech lat, powracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, do skorzystania z programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. 1140 zł, tyle maksymalnie można otrzymać miesięcznej refundacji, m.in. za pobyt malucha w żłobku lub na koszty utrzymania opiekuna dziennego czy niani. Wnioski o wsparcie przyjmowane będą od 1 do 3 marca br.

        Projekt kierowany jest do rodziców dzieci do trzech lat, powracających do pracy, zainteresowanych otrzymaniem refundacji kosztów pobytu dziecka w żłobku, u opiekuna dziennego, w klubie dziecięcym, jak również za utrzymanie niani. W przypadku pobytu dziecka w klubie dziecięcym, jego opiekunowie mogą liczyć na maksymalnie 760 zł miesięcznie, a w pozostałych do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. Rodzice będą musieli jedynie zapewnić 5% własnego wkładu i ważne jest też to, że takie wsparcie będzie można otrzymać przez cały rok. Informujemy, że ten projekt kierowany jest tylko do mieszkańców naszego województwa, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem. Zarówno tych, którzy przebywali na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, jak i bezrobotnych czy biernych zawodowo.
         Nabór formularzy rekrutacyjnych projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, w pierwszej kolejności odbywał się będzie w formie elektronicznej i prowadzony będzie od godz. 8.00 – 1 marca do godz. 15.30 – 3 marca 2022 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin uczestnictwa w tym projekcie znajdziemy na stronie WUP (tutaj).

(mn)