Zakład Aktywności Zawodowej

CHOSZCZNO. Pod koniec grudnia, przy ulicy Drawieńskiej otwarty został Zakład Aktywności Zawodowej. W wybudowanym w 2018 roku obiekcie zatrudnienie znalazło 25 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 10 osób obsługi. Ten pierwszy tego typu obiekt w powiecie choszczeńskim, kosztował  ponad 5,3 mln złotych, a jego powstanie wsparte zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 ? 2020.

Gdy w 2017 roku burmistrz ROBERT ADAMCZYKpodpisanie umpwy na dofinanowanie ZAZ od lewej wicemarszałek województwa Anna Mieczkowska i burmistrz Robert Adamczyk podpisywał umowę na dofinansowanie budowy choszczeńskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, na terenie województwa zachodniopomorskiego działało zaledwie kilka jednostek, które dawały pracę osobom niepełnosprawnym. Obecnie, zatrudnieni w takich instytucjach m.in. prowadzą bary, wypiekają chleb, zajmują się renowacją mebli, pielęgnują ogrody, a w planach jest też uruchomienie palarni kawy. A w Choszcznie? – W założeniach umowy sygnowanej przeze mnie i wicemarszałek ANNĘ MIECZKOWSKĄ zapisaliśmy m.in. to, że choszczeński ZAZ, przynajmniej na starcie swojej działalności, zajmie się montażem i demontażem zespołów elektronicznych oraz szeroko rozumianą obsługą zielni miejskiej ? przypomina burmistrz R. Adamczyk. 
***
teren pod budowę Zakładu Aktywności Zawodowej      Jesienią 2017 roku rozpoczęto budowę, natomiast jej zakończenie zaplanowano na grudzień 2018. – Projekt przewidywał oddanie obiektu do końca 2018 roku. My już jesienią przygotowywaliśmy się do wyposażenia ośrodka, prowadziliśmy też szkolenia i nabory. Tu mam na myśli zarówno obsługę, jak i głównych zainteresowanych, czyli pracowników niepełnosprawnych ? tłumaczy sekretarz miejski MAGDALENA SIEŃKObudowa Zakładu Aktywności Zawodowej.   
        – Dokładnie 27 grudnia 2018 roku nasza instytucja otrzymała status Zakładu Aktywności Zawodowej i zgodnie z założeniami przyjęliśmy do pracy 25 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zatrudnienie zalazł tu też 10 osób obsługi, w tym m.in. pięcioro instruktorów, fizjoterapeuta, kierowca i pracownicy biura ? informuje dyrektor placówki MARLENA WASZKIEL. Oprowadzając po nowopowstałej instytucji podkreśliła, że zatrudnionym tu osobom  muszą zapewnić ściśle określone warunki, w tym ten podstawowy, czyli niespełna czterogodzinny czas pracy.
Zakład Aktywności Zawodowej
     Obiekt, który mieści przy ul Drawieńskiej (pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy, a stacją uzdatniania wody) składa się przede wszystkim z dwóch pracowni, ma także: przystosowane dla niepełnosprawnych zaplecze sanitarno-higieniczne, szatnię, kuchnię, stołówkę, gabinety dla obsługi, a nawet salę rehabilitacyjną i konferencyjną. Wybudowane zostały też drogi dojazdowe, ciągi piesze, parkingi, zagospodarowane zostaną również tereny zielone. – Wygląd zewnętrzny tego obiektu leży nam na sercu, bo będzie on też wizytówką, jednej z naszych ofert ? podsumowała M. Waszkiel. Już zaprasza zaprasza firmy, zakłady, instytucje, a nawet osoby prywatne do współpracy.
***
      We wtorek (22 stycznia), w urzędzie marszałkowskim odbyłopodpisanie umowy na dofinansowanie działalności ZAZ od lewej skarbnik Agata Bruzgo, wiceburmistrz Łukasz Młynarczyk i wojewoda Olgierd Geblewicz się spotkanie, w trakcie którego podpisano umowy na dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego kosztów działania także choszczeńskiego ZAZ-u. – Nie ukrywam, że z punktu województwa to wielki wysiłek i wyzwanie na przyszłość. Ale chcemy się z tym wyzwaniem mierzyć. Marzy nam się, żebyśmy byli społeczeństwem solidarnym, spójnym i otwartym na potrzeby innych. Wiem, że tylko w partnerstwie z państwem jesteśmy w stanie to osiągnąć ? powiedział marszałek OLGIERD GEBLEWICZ. ? To nie tylko szansa dla osób, które zostały dotknięte niesprawiedliwością, ale także promyk nadziei dla ich rodzin ? podkreślił podpisujący umowę, zastępca burmistrza ŁUKASZ MŁYNARCZYK. Informując o tym, że w Choszcznie niepełnosprawni zajmować się będą ogrodnictwem, pielęgnacją zieleni oraz montażem i demontażem zespołów elektronicznych, zaznaczył, że szukają też  innych ofert pracy.

Tadeusz Krawiec

logotypy

PS. Poniżej, w fotograficznej retrospekcji przedstawiamy etapy budowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie, poczynając od 21 marca 2017 roku (podpisanie umowy), aż do 22 stycznia br., czyli wspomnianego wyżej, zapewnienia dofinansowania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.